Fair trade

Onze sieraden worden gemaakt volgens de fairtrade criteria. De sieradenmaaksters in Kenia krijgen een eerlijk loon. Op deze manier kunnen ze investeren in een duurzame toekomst voor henzelf en hun kinderen.

Sieraden4Life maakt zich sterk voor deze vrouwen en vindt een sociaal beleid belangrijk. Daarom wordt ook geinvesteerd in de opleidingen van de kinderen van deze vrouwen. En krijgen zij ook zelf een aantal keren per jaar training. Naast een fair salaris voor de vrouwen, is het belangrijk dat er ook een goede relatie is met toeleveranciers van materialen en dat  eerlijke en duurzame handel wordt bevorderd. En dat de verschillende partijen zo kunnen deelnemen aan de wereldhandel.

De 10 Fairtrade criteria die zijn opgesteld door de WFTO, worden ook binnen onze projecten nageleefd:

1. creëren van mogelijkheden voor producenten in economisch achtergestelde situaties

2. Transparant management en verantwoordelijkheid richting betrokkenen

3. Principes van eerlijke handel, o.a. vooruitbetaling aan leveranciers

4. Eerlijke prijzen

5. Geen kinderarbeid of gedwongen arbeid

6. Geen discriminatie; gelijkheid van sekse; vrijheid om zich te organiseren

7. Goede en veilige werkomstandigheden

8. Training van personeel om zich te ontwikkelen

9. Promoten van fair trade producten

10. Respect voor het milieu